Zostań Partnerem/patronem

Szukasz rozwiązania CSR w ramach ESG?

Twórz z nami cyfrową platformę technologiczną do akcji sprzątania lasów ze śmieci – aplikacja Zmieć Śmieć

mockup Zmieć Śmieć

Aplikacja Zmieć Śmieć

Tworzymy cyfrową platformę do oczyszczania lasów ze śmieci. Dzięki naszej platformie zyskujesz partnerstwo lub patronat nad zbiórką śmieci stworzoną przez użytkowników aplikacji. Możesz włączyć się przekazując worki i rękawiczki na akcję lub zorganizować wywóz zebranych przez ekoentuzjastów i ekostroskliwych śmieci.  Liczba objętych patronatem akcji, liczba zebranych śmieci i liczba użytkowników zaangażowanych w Twoje zbiórki wyświetla się na profilu, który zakładamy w aplikacji. Samodzielnie możesz stworzyć zbiórkę np. w ramach integracji, wolontariatu pracowniczego lub zaprosić swoich klientów do Twojej zbiórki i wspólne zrobienie czegoś dobrego dla środowiska. Dzięki liczbie zbiórek i zebranych śmieci możesz rywalizować ze swoimi kontrahentami i innymi organizacjami w liczbie zebranych i wywiezionych z lasów śmieci.  Otrzymasz od nas także kalkulator od TerGO, który pozwoli Ci policzyć ile Twoja firma/organizacja produkuje CO2. Dzięki wgranym do aplikacji mapom i zgłoszeniom zobaczysz, gdzie jeszcze w Twojej okolicy nie jest posprzątane.

Dlaczego śmieci w lesie stanowią zagrożenie?

 • Wyrzucone śmieci przyciągają dzikie zwierzęta, które często próbują je jeść. To może prowadzić do zatrucia zwierząt lub ich obrażeń fizycznych. Ponadto niektóre zwierzęta mogą zakładać gniazda w śmieciach, co zakłóca ich naturalne zachowania.
 • Niektóre rodzaje śmieci, zwłaszcza szkło i metal, mogą działać jak soczewki, koncentrując promienie słoneczne i wywołując pożary, które są destrukcyjne dla lasów i stanowią zagrożenie dla życia ludzi i zwierząt.
 • Niektóre rodzaje śmieci, zwłaszcza plastik, mogą rozkładać się przez setki lat. To oznacza, że śmieci pozostaną w lesie przez długi czas, szkodząc środowisku.
 • Śmieci w lasach prowadzą do zanieczyszczenia gleby i wód gruntowych. Substancje toksyczne z odpadów mogą wsiąkać w glebę i docierać do wód podziemnych, co stanowi zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt.

Dlaczego warto sprzątać las?

 • Las jest naturalnym filtrem powietrza dla zanieczyszczeń przemysłowych, powstałych na skutek działalności zakładów produkcyjnych.
 • Las pobiera nadmiar CO2 w atmosferze — w zamian produkując tlen.
 • Las osłabia siłę wiatru, minimalizuje parowanie, utrzymuje wilgoć w glebie, chroni przed powodziami.
 • Las wychwytuje wilgoć z powietrza — woda deszczowa wchłaniana jest przez leśną ściółkę zasilając grunty. Powoduje to zwiększenie retencji wody na danym obszarze i przeciwdziała wysuszeniu gleby.
 • Las zmniejsza temperaturę powietrza i gleby.
 • Las jest miejscem życia wielu gatunków zwierząt i roślin.
 • Las działa korzystnie na samopoczucie człowieka i jego zdrowie fizyczne poprawiając odporność i redukując stres.
 
 

Nasz model działania

Dla partnerów

Zostań Partnerem największej w Polsce cyfrowej platformy do oczyszczania lasów ze śmieci (wsparcie techniczne, merytoryczne, finansowe) i otrzymaj atrakcyjną ofertę na swój pierwszy kalkulator emisji CO2 w aplikacji TerGo.

Dla Patronów

Promuj z nami swoją organizację i swoje wartości. Łatwiej i szybciej osiągaj swoje cele instytucjonalne za pomocą naszej platformy Zmieć Śmieć. Zostań Patronem i współorganizatorem zbiórek śmieci, bez wkładu finansowego. 

Działaj razem z nami!

Dla partnerów

Założymy profil Twojego przedsiębiorstwa w aplikacji Zmieć Śmieć, który będzie linkował do Twojej strony www (pełen opis Twojej działalności, linki do stron, logo).

Stworzymy dla Ciebie pierwszą zbiórkę, której staniesz się współorganizatorem.

 

Logo Twojej organizacji na zawsze zostanie w naszych materiałach promocyjnych.

 

Wizytówka Partnera za zawsze pozostanie widoczna w naszej aplikacji.

 

Do końca 2024 planujemy posiadać w bazie kilka tysięcy aktywnych użytkowników, w której Twoja usługa będzie promowana (newslettery + promo w aplikacji).

Połączymy Cię z Instytucjami edukacyjnymi, NGOsami, firmami, które pomogą przy Twoich zbiórkach.

 

Otrzymasz od nas szczegółowy raport z każdej zorganizowanej zbiórki: ile śmieci udało się zebrać, liczba użytkowników, mapa zbiórki.

 

Dla patronów

Założymy profil Twojej instytucji/organizacji w aplikacji Zmieć Śmieć, który będzie linkował do Twojej strony www (pełen opis Twojej działalności, linki do stron, logo).

Stworzymy dla Ciebie pierwszą zbiórkę, której staniesz się Patronem.

Logo Twojej instytucji/organizacji na zawsze zostanie w naszych materiałach promocyjnych

 

Wizytówka Patrona na zawsze pozostanie widoczna w naszej aplikacji.

 

Do końca 2024r. planujemy posiadać w bazie kilka tysięcy aktywnych Użytkowników, wśród której Twoja działalność będzie promowana (newslettery + promo w aplikacji).

 

Połączymy Cię z Partnerami biznesowymi, którzy pomogą przy Twoich zbiórkach.

 

Otrzymasz od nas szczegółowy raport z każdej zorganizowanej zbiórki: ile śmieci udało się zebrać, liczby użytkowników, mapa zbiórki.

 
UŻYTKOWNIKAMI APLIKACJI SĄ

Miłośnicy outdooru

Używają aplikacji do rejestrowania śmieci, które napotykają podczas wycieczek, wywierają namacalny wpływ na środowisko i pomagają chronić miejsca, które kochają.

Aktywiści

Ekoentuzjaści i ekotroskliwi, którzy podejmują konkretne działania, aby pozytywnie wpłynąć na środowisko. Osoby te są zaangażowane w inne inicjatywy środowiskowe i postrzegają aplikację jako sposób na uzupełnienie ich obecnych wysiłków.

Grupy społeczne

Stowarzyszenia sąsiedzkie, szkoły i inne grupy społeczne, które używają aplikacji do organizowania imprez porządkowych i dokumentowania skutków akcji. Tworzą niestandardowe kampanie i wyzwania, które są silnym motywatorem do udziału w grupie.

JEŻELI CHCESZ BYĆ CSR I DOSTOSOWAĆ SIĘ DO ESG, TO NAPISZ!
Scroll to Top