targi CSR w Krakowie

Od 3 lat angażujemy się w działania na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. W środę 13.09.2023 na targach CSR i ESG — od ludzi dla ludzi w Krakowie mieliśmy okazję zaprezentować swój innowacyjny projekt Zmieć Śmieć oraz nawiązać współpracę z partnerami biznesowymi. Na naszym stoisku odwiedzający mogli dowiedzieć się więcej o aplikacji i cyfrowej platformie do sprzątania lasów ze śmieci Zmieć Śmieć, a także o innych działaniach edukacyjnych naszej organizacji.

Prezes naszej Fundacji — Tomasz Garpiel uczestniczył w panelu dyskusyjnym: ,,Wykorzystanie technologii w skalowaniu działań społecznych”, podczas którego opowiadał o naszych cyfrowych rozwiązaniach — aplikacja Zmieć Śmieć i aplikacja Tropimy.

Na targach CSR i ESG w Krakowie nie tylko promowaliśmy swoje projekty, ale także nawiązaliśmy nowe kontakty i partnerstwa, które przyczynią się do ochrony górskiego środowiska. To wydarzenie stanowiło dowód na to, że dążenie do zrównoważonego rozwoju jest wspólnym celem, który łączy organizacje, firmy i społeczność i który można osiągnąć poprzez współpracę i zaangażowanie.

Projekt Fundacja Polska górom na targach CSR w Krakowie został zrealizowany w ramach Rządowego Program Wspierania Rozwoju Organizacji Obywatelskich  na lata 2018-2030 PROO, Priorytet 5 Wsparcie doraźne — Edycja 2023, finansowanego przez Narodowy Instytut Wolność Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Kwota otrzymanej dotacji: 9150.00 zł.

Targi “CSR i ESG – od ludzi dla ludzi” to wydarzenie, którego celem jest budowanie relacji międzysektorowych. Fundacja Pro NGO stworzyła wyjątkową przestrzeń, w której przedstawiciele biznesu, NGO i środowiska technologicznego wymieniają się doświadczeniami i wzajemnie inspirują, aby wprowadzać zmiany w swoim otoczeniu i kreować nowe rozwiązania z obszaru działań społecznych. Udział w “CSR i ESG – od ludzi dla ludzi” był szansą dla naszej fundacji na nawiązanie nowych kontaktów biznesowych i możliwością przedstawienia naszej oferty.

Scroll to Top