WOLONTARIAT PRACOWNICZY

Głównym założeniem i celem naszego wolontariatu pracowniczego jest prowadzenie działań na rzecz ochrony środowiska. Organizujemy akcje Zmieć Śmieć, podczas których koncentrujemy się na ograniczaniu odpadów na terenach ochrony przyrody. Działania ekologiczne, które angażują pracowników firm odpowiedzialnych środowiskowo zmieniają miejsca zaśmiecone w czyste tereny pięknej natury.

Nasze akcje Zmieć Śmieć mają na celu odbudowę zniszczonych ekosystemów przez oczyszczanie ich ze śmieci, których tam być nie powinno. Akcje te mają na celu nie tylko sprzątnięcie zanieczyszczeń, ale przede wszystkim edukację o potrzebach reagowania zachowania nieodpowiedzialnych turystów lub lokalnych mieszkańców, którzy z lasów robią swoje własne wysypiska śmieci. Jednym z problemów środowiskowych na poziomie globalnym jest marnotrawstwo zasobów naturalnych przez ich niszczenie i brak świadomości o zagrożeniach, jakie niosą za sobą zanieczyszczanie flory i fauny. 

KORZYŚCI Z WOLONTARIATU PRACOWNICZEGO

Pracownicy mają okazję rozwinąć nowe umiejętności i zdobyć cenne doświadczenie poza swoim miejscem pracy. Wolontariat pracowniczy może również zwiększyć zaangażowanie pracowników, poprawić atmosferę w pracy i budować silne zespoły. Pracownicy zaangażowani w wolontariat są bardziej lojalni wobec firmy i bardziej zmotywowani do osiągania celów organizacji.

Dla firm i organizacji, które wspierają wolontariat pracowniczy, korzyści są również znaczące. Przede wszystkim, zaangażowanie pracowników w działalność społeczną pozytywnie wpływa na wizerunek firmy, która buduje wizerunek firmy społecznie odpowiedzialnej. Wolontariat pracowniczy jest więc wartościowym i pożytecznym działaniem zarówno dla pracowników, jak i podmiotów ekonomii społecznej. Zachęcamy firmy i pracowników do wspierania i uczestniczenia w tego rodzaju inicjatywach, które mogą przynieść wiele korzyści dla obu wszystkich zaangażowanych stron.

FIRMA ODPOWIEDZIALNA SPOŁECZNIE I ŚRODOWISKOWO

Firmy, które realizują wolontariat pracowniczy są przykładem firm prawdziwie odpowiedzialnych społecznie i środowiskowo. Ich celem jest ustalenie potrzeb ochrony zasobów naturalnych i środowiska dla całego społeczeństwa lub społeczności lokalnej. Firmy w ramach swojego CSR realizują działania, aby osiągnąć ważny cel, jakim jest rozpowszechnienie znaczenia dbania o przyrodę i ograniczanie niszczenia fauny, flory, wody powierzchniowej i wody gruntowej.

Akcje Zmieć Śmieć, które organizujemy wspólnie z firmami odpowiedzialnymi środowiskowo dają wiele satysfakcji z czynienia dobra, ale i edukują o słuszności 3R (Redukować, ponownie używać i przetwarzać). Z zasad 3R najważniejsza jest pierwsza: redukcja. Zmniejszenie zużycia zasobów jest kluczowym tematem i pierwszym krokiem do zmniejszenia zanieczyszczenia i negatywnego wpływu człowieka na środowisko.

Poprzez wolontariat środowiskowy firma zyskuje wiele korzyści, takich jak wizerunek prawdziwie odpowiedzialnego przedsiębiorstwa, dla którego troska o ochronę środowiska naturalnego jest ważnym obszarem, nie tylko w deklaracjach, ale w czynach, które doceniają pracownicy mający poczucie, że wspólnie mogą mieć wpływ na coś ważnego – na ochronę i poszanowanie piękna przyrody.

Szukasz pomysłu na integrację i rozwój swoich pracowników?

Wybierając naszą ofertę wyjazdów firmowych, warsztatów wyjazdowych, team buildingu wybierasz ciekawe przeżycia w górach i lesie, które będą niezapomniane.

Jesteś odpowiedzialny środowiskowo i chcesz się zaanażować w ochronę przyrody?

Scroll to Top