Wiedza ekologiczna

Dlaczego dbamy o lasy? Ponieważ:

Jeden hektar lasu jest w stanie w ciągu roku pochłonąć nawet 140–250 ton CO2!

LAS TO TLEN

 • Las wytwarza tlen, dzięki któremu oddychamy, czyli możemy żyć. Codziennie przez nasze płuca przepływa od 60 do ponad 200 g tlenu, w zależności od naszego wieku, zdrowia i aktywności fizycznej.
 • Lasy zaspokajają połowę zapotrzebowania na tlen wszystkich ludzi i zwierząt, produkując go rocznie około 26 mld ton.
 • Z 1 m2 powierzchni liściowej drzew dostaje się do powietrza atmosferycznego w ciągu okresu wegetacyjnego od 0,5 do ponad 1 kg czystego tlenu.
 • Jedna dorosła, 60-letnia sosna produkuje tlen niezbędny do życia 3 osób.
 • Jeden hektar lasu w ciągu 24 godzin wytwarza około 700 kilogramów tlenu. Zaspokaja to dobowe zapotrzebowanie 2500 osób.
 • Podobne ilości tlenu wydzielają drzewa iglaste, takie jak sosna. Do drzew dostarczających największe ilości tlenu należą: lipa i jesion (0,7 kg), dąb (0,8 kg), buk pospolity (1,1 kg), klon (1,1 kg), robinia akacjowa (1,1 kg).

LAS MAGAZYNUJE CO2 I PRZECIWDZIAŁA NISZCZENIU PLANETY

 • Ekosystemy leśne są potężnymi sojusznikami w walce z globalnymi zmianami klimatycznymi pełniąc rolę pochłaniaczy CO2, wpływając na stabilność klimatu.
 • Jedno drzewo absorbuje średnio 1 tonę tego pierwiastka na każdy metr sześcienny przyrostu i produkuje przy tym 727 kg tlenu.
 • Jeden hektar lasu pochłania rocznie nawet 3600 kg węgla, to mniej więcej tyle ile w ciągu godziny wydziela 200 osób.
 • Las pobiera dwutlenek węgla z atmosfery w procesie fotosyntezy przez liście i igły drzew, w chloroplastach w tkance miękiszowej. Za sprawą energii słonecznej i wody, węgiel atmosferyczny, pochodzący z CO2 jest wiązany i wbudowywany w drewno.
 • Lasy w Polsce pochłaniają rocznie ok. 41 mln ton dwutlenku węgla.
 • Wielkim magazynem CO2 są również produkty z drewna. Zastosowanie drewna w produktach codziennego użytku pozwala gromadzić węgiel również poza lasem.
 • Budując drewniane konstrukcje, czy używając przedmiotów wytworzonych z drewna magazynujemy węgiel, nie pozwalając uwolnić się mu do atmosfery. Ograniczamy tym samym skutki efektu cieplarnianego, mając wpływ na stabilność klimatu.

BEZ LASÓW NIE POKONAMY OCIEPLANIA KLIMATU

 • Las ochładza powietrze w atmosferyczne.
 • Oddziaływanie transpiracyjne jednego drzewa w ciągu roku, powodują ochładzanie atmosfery — strategiczne rozmieszczenie drzew na terenach zurbanizowanych potrafi obniżyć temperaturę powietrza o 8 stop. C.
 • Jeden hektar lasu liściastego może zatrzymać, a następnie stopniowo oddać środowisku 50 m3 wody.
 • Jedno dorosłe drzewo może wytranspirować latem do 450 l wody dziennie, co daje efekt 5 dużych klimatyzatorów działających 20 godzin na dobę i obniżających temperaturę otoczenia o 3-7 stop. C.
 • Jedno drzewo w ciągu roku absorbuje ok. 3 tys. litrów wody opadowej i wprowadza do powietrza kilkaset jej litrów pod postacią pary.
 • Obecność drzew wpływa pozytywnie na lokalny klimat, co pomaga zaoszczędzić od 20 do 50 proc. energii potrzebnej do ogrzewania.

LASY DZIAŁAJĄ JAK FILTR

 • Duże obszary leśne są zieloną gąbką magazynującą i filtrującej wodę, a jednocześnie, w miarę potrzeb oddają ją w postaci pary wodnej do atmosfery.
 • Lasy wpływają na mikroklimat lokalnie i kształtują klimat globalnie, nawilżając powietrze, ochładzając je i oczyszczając atmosferę ze znajdującej się w niej pyłów.
 • 1mk2 gleby leśnej jest w stanie zmagazynować do 200 l. wody a tylko jej wierzchnia, 10-centymetrowa warstwa zdolna jest przyjąć blisko 50 l.wody opadowej.
 • Lasy są filtrem, który doskonale pochłania i neutralizuje substancje toksyczne, takie jak: dwutlenek węgla, dwutlenek siarki oraz metale ciężkie (ołów, kadm, miedź, cynk).
 • W leśnym powietrzu jest do 70 razy mniej chorobotwórczych zarazków niż w powietrzu miast i do 1000 razy mniej substancji szkodliwych dla zdrowia niż w pobliżu aglomeracji przemysłowych.

LASY CHRONIĄ

 • Lasy możemy podzielić na wodochronne, glebochronne, uzdrowiskowo-klimatyczne, wokół miast czy nawet obronne.
 • Lasy chronią nie tylko klimat, lecz także glebę, wody powierzchniowe i podziemne, zapobiegając erozji, wyjaławianiu ziemi, osuwiskom, lawinom. Zmniejszają również zagrożenie powodziami i łagodzą skutki suszy.
 • Wspólnie z rezerwatami i ostojami zwierząt, a także stanowiskami roślin chronionych zajmują one łączną powierzchnię blisko 3,7 mln ha, co stanowi 53,7% całkowitej powierzchni leśnej (LP 7,6 mln ha).

Lasy wokół dużych miast i w ich sercu działają jak strefy buforowe, chroniąc przed zanieczyszczeniami i hałasem.

Zalesiony pas ziemi o szerokości 250 m obniża hałas samochodowy o około 66%. Bez niego, by osiągnąć ten sam efekt, musielibyśmy odsunąć się od drogi aż o 2 km.

Ile czasu rozkładają się porzucone śmieci w lesie?

Szkło

500 lat

Plastikowa butelka

450 lat

Opona samochodowa

300 lat

Ubrania 30-40 lat

30-40 lat

Metalowa puszka

100 lat

Reklamówka

15 lat

Kartony po sokach

5 lat

Guma do żucia

2-3 lata

Niedopałek papierosa

3 miesiące

Papier

2-4 tygodnie

Scroll to Top