Wiedza ekologiczna

Dlaczego dbamy o lasy? Ponieważ:

Jeden hektar lasu jest w stanie w ciągu roku pochłonąć nawet 140–250 ton CO2!

LAS TO TLEN

LAS MAGAZYNUJE CO2 I PRZECIWDZIAŁA NISZCZENIU PLANETY

BEZ LASÓW NIE POKONAMY OCIEPLANIA KLIMATU

LASY DZIAŁAJĄ JAK FILTR

LASY CHRONIĄ

Lasy wokół dużych miast i w ich sercu działają jak strefy buforowe, chroniąc przed zanieczyszczeniami i hałasem.

Zalesiony pas ziemi o szerokości 250 m obniża hałas samochodowy o około 66%. Bez niego, by osiągnąć ten sam efekt, musielibyśmy odsunąć się od drogi aż o 2 km.

Ile czasu rozkładają się porzucone śmieci w lesie?

Szkło

500 lat

Plastikowa butelka

450 lat

Opona samochodowa

300 lat

Ubrania 30-40 lat

30-40 lat

Metalowa puszka

100 lat

Reklamówka

15 lat

Kartony po sokach

5 lat

Guma do żucia

2-3 lata

Niedopałek papierosa

3 miesiące

Papier

2-4 tygodnie