Współpraca dla biznesu

Współpraca dla biznesu

Jako przedsiębiorstwo społeczne posiadamy doświadczenie w realizacji wielu projektów społecznych, które finansowane były z różnych źródeł publicznych. W naszej pracy aktywnie współpracujemy z jednostkami samorządu terytorialnego. Realizowaliśmy nasze działania m.in. w gminie Ziębice, Mieroszów Lubawka oraz Trzebnica. Liczba naszych partnerów stale się powiększa. Jako podmiot ekonomii społecznej wspieramy inne organizacje pozarządowe poprzez zatrudnianie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Polski południowo-zachodniej.

 

Poniżej przedstawimy nasze ofertę współpracy biznesowej