Siła we współpracy!

Siła we współpracy!

Ten wpis zaczęliśmy pisać jesienią zeszłego roku, ale tyle się dzieje, że pozostał niedokończony…
Ale na szczęście tylko do dzisiaj, bo oto z dumą prezentujemy Wam jego skończoną wersję. Ten wpis będzie o zupełnie nowej, fascynującej części aktywności naszej Fundacji!
Ale po kolei…

Początek wielkiej przygody

Wszystko zaczęło się od projektu unijnego, do którego się zgłosiliśmy… Miały być szkolenia, jakieś doradztwo, wizyty studyjne… Uznaliśmy, że dla nowej organizacji będzie to świetna okazja do nawiązania kontaktów i skorzystania z pomocy ekspertów.
Celem projektu było utworzenie ponadregionalnego klastra, lecz, prawdę pisząc, nie do końca wiedzieliśmy co to słowo oznacza. Na pierwsze spotkanie jechaliśmy więc z dużym dystansem, choć “dystans” do pokonania mieliśmy wyjątkowo krótki – szkolenie było w centrum Wrocławia 😉
Spotkanie od razu pokazało, że będzie to ciekawa przygoda! Prowadzący mieli jasną i konkretną wizję dotyczącą procesu tworzenia klastra, którą podczas kolejnych szkoleń wcielali w życie. A my – uczestnicy – z każdym kolejnym lepiej się poznawaliśmy i integrowaliśmy!
I tak, pod koniec zeszłego roku, razem z kilkoma innymi podmiotami, założyliśmy Stowarzyszenie Klaster Inicjatyw Ekonomii Społecznej!
Czyli organizację, która skupia dziś skupia już kilkadziesiąt podmiotów z 4 województw Polski Zachodniej i wspiera ich w ich działalności. Tu UWAGA: te dane liczbowe będą niebawem nieaktualne, bo dołączyć do nas chcą kolejne organizacje. Z kolejnych województw!

Nasz certyfikat

Po co ten Klaster?

Obecność w Klastrze daje jego członkom wiele korzyści i pozwala wzmocnić ich przewagę na rynku. Klaster działa w oparciu o zasadę współpracy i maksymalnego wykorzystywania potencjału zrzeszonych organizacji oraz, poprzez ich rozwój, wspierania wszelkich inicjatyw ekonomii społecznej w Polsce. Wewnątrz naszej organizacji działa kilka grup branżowych, które łączą swoje siły i angażują się we wspólne przedsięwzięcia. Wspólnie też realizują zakupy bądź tworzą konsorcja i występują o zewnętrzne dotacje.

Ze swojej strony klaster oferuje szerokie kontakty biznesowe i instytucjonalne oraz wysoką kulturę organizacyjną. Wypracowaliśmy wiele rozwiązań, które pomagają zarządzać tak zróżnicowanym środowiskiem. Po więcej aktualnych informacji na temat klastra odsyłamy na www.kies.org.pl.

Fundacja Polska górom! i Klaster

A co my robimy w ramach Klastra?
Sporo!
Jednym z obszarów działania klastra jest turystyka i tą działkę koordynujemy właśnie my! Utrzymujemy bliski kontakt z kilkunastoma podmiotami, które działają w branży turystycznej. Są to lokalne organizacje turystyczne, pensjonaty i hotele czy przedsiębiorstwa społeczne zajmujące się organizacją wycieczek i wyjazdów dla dzieci. Naszym zadaniem jest ich wspieranie i koordynowanie działań grupy turystycznej – wyszukujemy branżowe imprezy targowe, w których możemy wziąć udział, pracujemy nad wspólnymi działaniami promocyjnymi i polecamy się nawzajem.

I spotkanie z ludźmi, którzy tak jak my chcą robić ciekawe i pożyteczne rzeczy. I są otwarci na wszelkiego rodzaju współpracę!

W tym miejscu dziękujemy wszystkim, z którymi zetknęliśmy się w Klastrze, a w szczególności: Agnieszce, Angelice, 2 Joasiom, Iwonie, Krysi, Sylwii, 2 Damianom, Jackowi, Jarkowi, Pawłowi, Ryszardowi i Sebastianowi! Jesteście wielcy!

Nasze produkty na stoisku Klastra podczas Międzynarodowych Targów Turystycznych we Wrocławiu

Co NAM dał Klaster?

Z całą pewnością kontakty.

Do interesujących ludzi i ciekawych instytucji. Dzięki Klastrowi możemy wymieniać się doświadczeniami z innymi podmiotami i podpatrywać “jak robią TO inni”. Spędziliśmy setki godzin na inspirujących rozmowach i rozpoczęliśmy w ramach Klastra wiele ciekawych przedsięwzięć. Organizacja wyjazdu na targi w Norymberdze? Projektowanie systemu identyfikacji wizualnej i strony internetowej? Udział w konsultacjach z zewnętrznymi ekspertami z branży IT przy okazji projektowania aplikacji na smartfona? Planowanie wycieczek w góry połączonych z promocją zdrowego stylu życia? Dostawa naszych map i plakatów znanej sieci hoteli? Współpraca ze sklepami internetowymi specjalizującymi się wydawaniu map? Wspólne plany wydania map turystycznych? Udział w targach turystycznych w Polsce i zagranicą? Organizacja targów ekonomii społecznej i współpraca z samorządami? Pomysły na rozwój i promocję naszej marki Duch Gór?

Tego wszystkiego nie byłoby gdyby nie Klaster!

Plany

Siła Klastra wynika wprost z potencjału jego członków, dlatego zależy nam na dołączaniu nowych podmiotów, które w strukturę Klastra wniosą swoją wiedzę, doświadczeni i kontakty. Od których będziemy mogli się uczyć, i których my będziemy mogli nauczyć czegoś nowego.

Serdecznie zapraszamy instytucje działające w branży turystycznej do kontaktu. Chętnie odpowiemy na szczegółowe pytania dotyczące członkostwa w Klastrze.
Piszcie na dedykowany adres mailowy: tomasz.garpiel@kies.org.pl lub zadzwońcie na telefon Fundacji: 607 653 646.

Z naszego doświadczenia – naprawdę warto!

Scroll to Top