Odpowiedzi Ziębicka Kapsuła Czasu

Odpowiedzi Ziębicka Kapsuła Czasu

Regulamin i zasady gry

Fabularne wprowadzenie w grę

Odpowiedź: Lew na szczycie baszty skierowany jest na wschód.

Odpowiedź: Irlandzki patron piwa to św. Patryk

Kółek w znaku igrzysk olimpijskich jest 5

Hasło z lewej tablicy: Jan Ziebicki
Hasło z prawej tablicy: Bolko III

Kod QR do odczytania znajduje się na parapecie okna po prawej stronie od wejścia z datą.

Odpowiedź: Janusz Kamiński

Odpowiedź: woda

Zadanie wykonaj zdjęcie.

Odpowiedź: Kamienica nr. 31

Odpowiedź. Księga Henrykowska i najstarsze zdanie zapisane po Polsku.

Odpowiedź. Syn

Odpowiedź. Jan Ziębicki, syn Bolka III