Dziękujemy za okazaną pomoc!

Dziś na wyróżnienie zasługuje rodek Pomocy Poszkodowanym https://prawapacjenta.org!

Dzięki Wam możemy spełniać kolejne cele!

Dziękujemy za okazaną pomoc!

Scroll to Top